ปวดหัวไมเกรน

ภาวะหลอดเลือดสมองตีบ อันตรายกว่าที่คิด มาทานอาหารสมองเพื่อลดความเสี่ยงกันเถอะ

โรค หลอดเลือดตีบ เป็นภาวะที่สมองขาดออกซิเจน และเลือดไปเลี้ยงไม่เพียงพอ เนื่องจากเกิดการหนาตัวของผนัง

อ่านต่อ