นโยบายการคืนสินค้า/ไม่พอใจยินดีคืนเงิน

เงื่อนไขการคืนสินค้า Campaign "ไม่พอใจยินดีคืนเงิน"

  1. กรณีที่คุณลูกค้าไม่พอใจสินค้า เรายินดีเปลี่ยนหรือคืนค่าสินค้าให้ หากเป็นการรับสินค้าทางไปรษณีย์จะนับตั้งแต่วันที่สินค้าจัดส่งตามที่อยู่ผู้รับ คุณลูกค้าต้องแจ้งภายใน 7 วัน หากเกินระยะเวลาที่กำหนด เราขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนหรือคืนสินค้า
  2. สินค้าที่คืนหรือเปลี่ยน ต้องเป็นสินค้าที่ยังไม่ได้แกะออกจากบรรจุภัณฑ์และพลาสติกที่ห่อหุ้มผลิตภัณฑ์ยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่มีการฉีกขาด มีการถ่ายวีดีโอก่อนปิดลงกล่องเพื่อส่งมอบให้บริษัทขนส่งนำกลับมาส่งคืนให้ มิฉะนั้นจะไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้า
  3. เฉพาะลูกค้าที่มาซื้อที่หน้าร้าน หรืองานออกบูธต่างๆ ไม่สามารถคืนเงิน หรือเปลี่ยนสินค้าได้ เนื่องจากได้มาเลือก และตรวจสอบคุณภาพสินค้าด้วยตัวเองอย่างรอบคอบแล้ว
  4. ค่าใช้จ่าย เช่น ค่าขนส่งทั้งไปและกลับ ค่าธรรมเนียม และค่าดำเนินการ หากต้องการคืนสินค้า ลูกค้าต้องเป็นฝ่ายรับผิดชอบให้ทั้งหมด
  5. ข้อกำหนด และเงื่อนไขต่างๆทางผู้ดำเนินการเว็บไซต์ www.jcoglobal.com ขอสงวนสิทธิ์สามารถเปลี่ยนแปลง/แก้ไขได้โดยมิจำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขั้นตอนการส่งคืนสินค้า

ขั้นตอน 1

โดยส่งอีเมลล์มาที่ info@jcoglobal.com หรือช่องที่ท่านได้ติดต่อไว้ พร้อมกับระบุข้อมูลสินค้าที่ต้องการคืนให้ครบถ้วนตามแบบฟอร์มด้านล่าง ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ไม่รับคืนสินค้าหากท่านติดต่อเราล่าช้าเกินกว่าวันที่ กำหนด หรือข้อมูลที่ท่านแจ้งมาไม่ครบถ้วนตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้

หลักฐานที่ใช้เพื่อขอรับคืนเงินคำอธิบาย
ถ่ายสำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
ถ่ายสลิปเงินหรือหลักฐานการโอนเงินเพื่อใช้เป็นตัวอ้างอิงในการคืนเงิน
ถ่ายสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องเขียนคำอธิบายเหตุผลในการขอคืนสินค้า

ขั้นตอน 2

หลังจากทางร้านได้รับ Email หรือช่องที่ท่านได้ติดต่อไว้ เราจะทำการติดต่อท่านกลับเพื่อยืนยันรายการสินค้าที่สามารถคืนได้ เมื่อท่านได้รับการยืนยันจากเราแล้ว จึงจะสามารถส่งสินค้ากลับมาได้ การส่งคืนสินค้าจะต้องดำเนินการผ่านบริการ ไปรษณีย์ไทย, Kerry Express, Flash Express โดยทำการส่งให้แล้วเสร็จภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่ท่านได้รับแจ้ง หลังส่งสินค้าคืนแล้วกรุณาแจ้งหลักฐานการส่งไปรษณีย์มาที่ info@jcoglobal.com หรือช่องที่ท่านได้ติดต่อไว้ด้วย ทางร้านจะดำเนินการคืนเงินหลังจากได้รับสินค้าจากลูกค้าแล้วเท่านั้น

ทีมงาน JC Optimus